teensexonline.com
藝術文化【客華雙語】「桃園市客語家庭募集」開跑  目標2千戶屋下講客現身

【客華雙語】「桃園市客語家庭募集」開跑  目標2千戶屋下講客現身

【客語版】

客家委員會副主任委員范佐銘11號來到桃園市政府,同市長張善政共下參加「桃園市客語家庭募集-拓客在桃庄Talk in Hakka」活動,范副主委希望透過客語家庭募集計畫中安排个培力課程、親子活動等,分屋下人有用客話溝通、交流个機會,還過進一步來帶動在社區、學校等公共場合也講客,使致客話做得永久傳承下去。

范副主委表示,語言係文化傳承个根本,家庭係學習語言起頭个位所。全國有蓋多客家縣市,目前既經有11個地方縣市政府共下推動客語家庭募集,桃園市做為全臺最多客人个地區,期待市府做得邀陣著最多个客家家庭,也鼓勵對母語傳承有使命感个朋友共下參加,共下為客家語言文化打拚。

桃園市市長張善政講,桃園市政府鼓勵公務人員辦公个時節,講客話來服務客家鄉親;在學校也煞猛推動沈浸式客語教學,毋過最重要、成功个做法還係歸到屋下也愛講客,故所客委會這擺推動辦理邀陣全國性个客語家庭,桃園市政府絕對會全力以赴來配合,希望至少愛邀著兩千戶客語家庭。

該日活動邀請吔推動「客語沈浸式教學」个桃園市楊心國小附設幼兒園擔任開場表演,透過細人仔演唱客家童謠同表演舞蹈,展現桃園客語探根个成效。在啟動儀式,客委會范副主委、桃園市市長張善政、桃園市政府客家事務局局長范姜泰基等,啟動「拓客在桃庄」个標語,象徵桃園市邀陣客語家庭正式起勢。

客委會透過「112-113年補助推動客語家庭實施計畫」,核定補助桃園市政府客家事務局,辦理計畫項目有邀陣客語家庭,建立桃園市客語家庭資料,組成專家輔導團進行客語家庭輔導訪視,還過舉辦客語家庭培力課程、客語親子共學/共讀同各項親子生活體驗課程等,鼓勵客話歸到家庭日常使用,還過使得家庭透過共遊、共學个方式,營造沉浸式母語學習環境。活動詳情請到「2024桃園市客語家庭」活動官網(https://hakkadata.tycg.gov.tw/16521)查詢。

————————————-

【華語版】

客家委員會副主任委員范佐銘今(11)日前往桃園市政府,與市長張善政共下參加「桃園市客語家庭募集-拓客在桃庄Talk in Hakka」活動,范副主委希望透過客語家庭募集計畫中安排的培力課程、親子活動等,讓屋下人有用客語溝通、交流的機會,並進而帶動在社區、學校等公共場合也使用客語,讓客語可以永久傳承下去。

范副主委表示,語言是文化傳承的根本,而家庭是學習語言最初的地方。全國有很多客家縣市,目前已有11個地方縣市政府共下推動客語家庭募集,而桃園市作為全臺最多客家人的地區,期待市府可以募集到最多的客家家庭,也鼓勵對母語傳承有使命感的朋友共下參與,一起為客家語言文化打拚。

桃園市市長張善政說,桃園市政府鼓勵公務人員辦公時,使用客語服務客家鄉親;在學校也大力推動沈浸式客語教學,不過最重要、成功的做法仍是回歸家裡也要講客語,所以客委會這次推辦全國性的客語家庭募集,桃園市政府絕對會全力以赴來配合,希望至少募集到2千戶客語家庭。

今日活動邀請推動「客語沈浸式教學」的桃園市楊心國小附設幼兒園擔任開場表演,透過細人仔演唱客家童謠與表演舞蹈,展現桃園客語扎根的成效。啟動儀式上,客委會范副主委、桃園市市長張善政、桃園市政府客家事務局局長范姜泰基等,啟動「拓客在桃庄」的標語,象徵桃園市客語家庭募集正式開跑。

客委會透過「112-113年補助推動客語家庭實施計畫」,核定補助桃園市政府客家事務局,辦理計畫項目有客語家庭募集,建立桃園市客語家庭資料,組成專家輔導團進行客語家庭輔導訪視,以及舉辦客語家庭培力課程、客語親子共學/共讀及各項親子生活體驗課程等,鼓勵客語回歸家庭日常使用,並讓家庭透過共遊、共學的方式,營造沉浸式母語學習環境。更多活動詳情請至「2024桃園市客語家庭」活動官網(https://hakkadata.tycg.gov.tw/16521)查詢。

圖1 由桃園市政府客家事務局局長范姜泰基(左)、桃園市市長張善政(左2)、客委會范佐銘副主委(右2)、楊心國小附設幼兒園主任張肇真(右1)進行啟動儀式.JPG

圖2 客委會范佐銘副主委致詞.JPG

圖3 桃園市市長張善政致詞.JPG

圖4 大合照.JPG

圖5 由桃園市楊心國小附設幼兒園的小朋友擔任開場表演,演唱客家童謠.JPG

圖6 客委會范佐銘副主委(左)、桃園市市長張善政與小朋友們一同參與體驗活動.JPG

圖7 客委會范佐銘副主委(左)親自用客語教小朋友說植物的名字.JPG

圖8 由桃園市客家局主辦的「桃園市客語家庭募集」,其中有手作課程-「拓客五感體驗」。.JPG

延伸閱讀